Česky                                                                                                                                  Deutsch  

PŘEKLADATELSKÉ A TLUMOČNICKÉ SLUŽBY 

V  NĚMECKÉM  JAZYCE 

Překlady a tlumočení

Bc. Jana Jelínková

 

796 04, Prostějov, Plumlovská 147/158

mobil:   +420 777 105 414

 

 

 

e-mail:  krosina@seznam.cz

 

Nabídka : 

 Oboustranné překlady :

 Překlady běžně zpracovávám v rozsahu 5 normostran /NS/ za den (1NS =  normovaná strana 30 řádků/60 úhozů).           Počítá se přeložený, ne výchozí text.  Do termínu zpracování překladů se nepočítají den převzetí a předání překladu. Větší množství textu než 5 NS za den se počítá jako expres a je na něj účtován dohodnutý expresní příplatek. V ceně překladu je zahrnut: samotný překlad,  přepis do počítače v žádaném formátu a doprava zpět žádanými nosiči (osobně, poštou, E-mailem, faxem ap.).

 

 Tlumočení informativní - prohlídka památek, turistika, vyřizování na úřadech ap.

 

 Tlumočení konsekutivní - následné tlumočení na jednáních, výstavách ap.

Ceník překladů :

 Jazyk                                    cena 1 NS

 Telefonické překlady

 Čeština – němčina                          od 280,-Kč

 Za každých i započatých 15 min. - 100,- Kč

 Němčina – čeština                          od 280,-Kč

 

 Jakýkoli text do 10 řádků NS         120,-Kč

 

Ceník tlumočení :

                                    Ceny tlumočení dohodou.